Anksiyete Fibromiyalji İlişkisi

Anksiyete Fibromiyalji İlişkisi

Anksiyete toplumda kaygı olarak bilinen psikolojik bir konudur. Anksiyete vücudun meydan okumaya hazır olduğunu bildiren bir tablodur. Fibromyalji adı verilen sendrom ise yorgunluk, sabah tutukluğu, vücudun belli noktalarında duyarlılıkla seyreder. İkisi çok farklı şeyleri tanımlarlar. Biri psikiyatrik bir problem iken diğeri nöropsikiyatrik hatta romatolojik bir problemdir. İlgilenen bilim dalları bile farklıdır.

Bu hastalıkların birbiri ile ilişkisini kesin kanıtlayan bir çalışma söz konusu değildir. Ancak etyolojilerinin benzer olması aralarında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Hastalık tablolarında hastaların yakınmalarının mutlak bir şekilde hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Ancak hekim tanı koyabilir ve tedavi protokolü hazırlayabilir.

 

Anksiyete Fibromiyalji İlişkisi

Anksiyete Nedir?

Toplum arasında sıkça kaygı olarak bilinen durumdur. Bu durum psikiyatrinin inceleme alanı içerisinde yer alır.

Anksiyete belirtileri arasında şunlar sayılabilir:

Değersiz hissetme

Başkalarıyla iletişime geçmenin zor olduğuna inanma

Toplum içerisinde bir aktivite yapmaktan (yemek yeme, konuşma, dans etme vb.) kaçınma

Kas ağrısı

Takipne (Hızlı nefes alıp verme)

Umutsuz hissetme

Anksiyete Bozuklukları Nelerdir?

Anksiyete zaten bir bozukluğu tabirler. Bu nedenle anksiyete bozukluğu kullanımı doğru değildir. Anksiyete çeşitleri arasında obsesif kompülsif bozukluk, panik atak, PTSB (Post-travmatik Stres Bozukluğu), agorafobi, sosyal fobi yer alır. Son zamanlarda literatürde tanımlanan genelleştirilmiş kaygı bozukluğu kavramı da bu alanda önemli bir inceleme konusudur.

Fibromyalji nedir?

Fibromyalji 1990 yılında ACR (Amerikan Romatoloji Derneği) tarafından tanımlanmıştır. Semptom ve bulguları birçok hastalıkla karışabilecek olduğundan bir ekartasyon tanısı olarak düşünülebilir. Yani birçok hastalık elendikten sonra ancak bu tanı konabilir. Medikal olarak fibromyalji tanısı koymak zordur.

ACR tanı kriterleri arasında:

En az 3 aylık süre ile devam eden yaygın ağrının bulunması,

Palpasyonla 18 hassas noktadan en az 11’inde ağrının tespit edilmesi yer alır.

Fibromyalji ile Anksiyete arasındaki farklar nelerdir?

Fibromyalji laboratuvar tetkikleri ile tanı konulabilecek bir tablo değildir. Ancak hekim hastanın beyanı ve hasta üzerinde yaptığı muayene ile tanı koyabilir. Ancak anksiyetede son yıllarda yapılan çalışmalar da göstermiştir ki biyokimyasal parametreler yol gösterici olabilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here